Lentevreugd: gelegen tussen Pan van Persijn en Rijksdorp in Wassenaar.

Het terrein, oorspronkelijk een bollenveld, is tussen 2003 en 2006 omgevormd tot natuurgebied.
Inmiddels wordt er een weelde aan plantensoorten gevonden. In de zomer ziet het er geel van de ratelaar, met ertussen vele orchideeën en ogentroost.
Het is ook een belangrijk gebied voor vogels. Zo broeden er de roodborsttapuit en graspieper, terwijl er in het voor- en najaar veel trekvogels te zien zijn.
Een tip: op geschikte zomeravonden geven de rugstreeppadden en boomkikkers er een gratis concert!
In een foto-show is een impressie van het gebied weergegeven.

Klik op de titel en bekijk de presentatie.

Jaar rond in Lentevreugd,


Drie gebieden die ik ook bijzonder vind en daarom extra onder de aandacht wil brengen zijn: de sinds kort herschapen Biesbosch (een waterrijk natuurgebied van Staatsbosbheer met broedende kwak en visarend!), de Groene Jonker (bij Nieuwkoop/Noorden), een vogelrijk natuurgebied van Natuurmonumenten en het Fochteloërveen (eveneens van Natuurmonumenten). Over dit laatste gebied geef ik hier nog wat extra informatie.

Zie hier voor de Biesbosch, de Groene Jonker en het Fochteloërveen,

Het Fochteloërveen is een 2500 ha groot natuurgebied op de grens van Friesland en Drenthe (bij Veenhuizen). Het hoogveengebied dat hier oorspronkelijk was, is vrijwel geheel afgegraven. Nu is dit één van weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland, waar het veenmos het veen nog steeds laat aangroeien.
Om de groei van hoogveen te bevorderen is het gebied vernat door aanleg van damwanden, het dempen van sloten en het plaatsen van stuwen. Door dat hoge waterniveau staan de bomen vrijwel altijd met hun voeten in het water en gaan dan ook gemakkelijk dood. Berken en Elzen hebben nog de meeste kans om er te overleven.
Met een beetje geluk kan je er kraanvogels aantreffen, zelfs in de winter, want een klein aantal trekt dan niet weg.
Het Fochteloërveen is een kerngebied in de Ecologische hoofdstructuur, een beschermd Natura 2000-gebied.

Hoge waterstand

Sommige berken redden het.Sommige berken redden het.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veenmos met sporendoosjes

Kleine veenbes met bes