Zomer: rennende grote beerrupsen

De grote beervlinder of grote beer (Arctia caja) is een dagactieve nachtvlinder uit de familie van de Uilen. De naam van de vlinder verwijst naar het uiterlijk van de rups. Die is namelijk sterk behaard met een vacht als van een beer. De haren veroorzaken (gelukkig) vrijwel nooit huidirritaties. De soort overwintert als jonge rups. In het voorjaar zie je de sterk behaarde rupsen zonnend of foeragerend; als ze volgroeid zijn, vallen ze vaak op als ze met een opvallend grote snelheid een weg of pad oversteken, op zoek naar een plaats om zich te verpoppen. De verpopping vindt plaats in een los, met haren vermengd spinsel tussen de planten op of vlak boven de grond.

Grote beerrups

Grote beervlinder